Ga naar de inhoud

Zwem ABC

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. 
Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

De eerste zwemlessen:
In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op borst en rug, te water gaan en eruit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Kinderen leren zo het water kennen en zich er prettig in voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat jouw kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

De zwemslagen:
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid:
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met in het water vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl

Zwem ABC bij de RBR

Wij Nederlanders zijn over het algemeen dol op water, en dat is niet zo gek gezien het feit dat Nederland veel water heeft. Des te meer is het van groot belang dat kinderen in een vroeg stadium al goed leren zwemmen. Bij Redding Brigade Rosmalen (RBR) staat dit centraal.
Wij gaan dan ook voor kwaliteit. Bij de RBR leren wij kinderen al vanaf 4,5 jaar zwemmen waarbij het A diploma al kan worden behaald in circa 60 klokuren.​​

De eerste 10 klokuren worden besteed aan het watervrij maken en basisbeginselen van het zwemmen. Deze fase wordt afgesloten met het RBR snuffel diploma. De eerste periode duren de lessen 30 minuten, het is gebleken dat de concentratie na 30 minuten sterk afzwakt en langere lessen dus minder effectief blijken. De zwemlessen worden verlengd tot een klokuur (60 minuten) als de kinderen hieraan toe zijn.​

​Ouders of verzorgers worden door de RBR meegenomen in de zwemontwikkeling van de kinderen, het laagdrempelige contact tussen ouders en opleider staat hierbij centraal. De RBR is een kleine vereniging en het zijn dan ook vertrouwde gezichten voor de kinderen, ouders of verzorgers. Kinderen zwemmen in groepsverband, ook hier is de persoonlijke benadering van toepassing. Tevens kan er extra aandacht gegeven worden aan kinderen die niet zo goed kunnen meekomen. Deze aanpak resulteert in een zeer hoog slagingspercentage en groot plezier bij de kinderen.  Door het afnemen van een 2e tussentijdse toets, het “kikker certificaat” blijven de kinderen gemotiveerd en wordt een betere doorstroming bevorderd. Het A diploma, kan worden behaald in circa 60 klokuren zwemmen.

Nadat het A diploma is behaald is de stap voor het halen van de B en eventueel C diploma nog maar een kleine stap. Vaak binnen enkele maanden worden ook deze diploma’s behaald. Hierbij kan de ouder of verzorger er van uitgaan dat het kind niet alleen goed kan zwemmen maar ook de kracht heeft om te kunnen zwemmen voor twee, het basisbeginsel van een reddingbrigade. Daarmee zijn deze kinderen goed voorbereid om door te stromen naar vervolgopleidingen in het reddingbrigadeland.

Als een vis in het water!

Je wordt helemaal “watervreesvrij”, dus je voelt je als een vis in het water.

Levenslang zwemvaardig!

De lesmethode van de RBR garandeert dat je nooit een zwemslag zult vergeten.

Snel diploma B en C!

Door het hoge nivo van diploma A, heb je na het behalen van diploma A, diploma B en C zo gehaald