Ga naar de inhoud

Contributie

De contributie
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.​​Contributies worden bij Redding Brigade Rosmalen  geïnd via een automatische incasso.

​De contributie wordt in 2 gelijke delen geïncasseerd, en wel in de maanden januari en juli. ​

Nieuwe leden.
Als men in de loop van het seizoen lid wordt, zal de eerste incasso binnen 14 dagen na aanvang van de lessen plaats vinden. De contributie zal voor startende zwemmers naar ratio van het resterende jaar worden geïnd, afgerond op maanden. Inclusief 25 euro inschrijfgeld.

Contributiekosten 2023
– eenmalig inschrijfgeld 25,00 euro.
– contributie elementaire zwemlessen (dipl. ABC)  is 250,00 euro.
– contributie bijdrage t/m 15-jarige  is 210,00 euro.
– contributie bijdrage 16 jaar en ouder  is 216,00 euro.​

– modulekosten wedstrijdzwemmen is 65 euro

​Vragen over de contributie?
Heeft u vragen over de contributie en/of inning daarvan, dan kunt u de penningmeester bereiken via het volgende e-mailadres:  penningmeester@rbrosmalen.nl